MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Výstavba protihlukových opatření na trati Plzeň–Stříbro

Fotodokumentace

trať Plzeň–Stříbro, pohled na protihlukovou stěnutrať Plzeň–Stříbro, …trať Plzeň–Stříbro, …

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa Plzeň »»

Doba realizace

2006–2008

Finanční objem

16,19 mil. Kč

Cíl

výstavba protihlukových stěn

Technický popis

betonové protihlukové stěny pilotově založené, včetně zřízení barevného nátěru a výsadby zeleně