MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Stabilizace svahu náspu v km 75,230 na trati Praha—Turnov

Fotodokumentace

stabilizace náspu na trati Praha—Turnov; nová gabionová zeďsvah náspu na trati Praha—Turnov; původní stav

Investor

SŽDC, s.o., SDC Liberec »»

Doba realizace

IX–XI 2011

Finanční objem

1,9 mil. Kč

Cíl

výstavba gabionové zdi

Technický popis

odtěžení paty svahu; pevnění základové spáry; montáž gabionové zdi; zásyp rubové oblasti za gabionovou zdí; zpevnění svahu pomocí kamenného násypu; rozprostření ornice a pokládka zatravňovacích rohoží