MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Optimalizace trati Stříbro–Planá u Mariánských Lázních

Fotodokumentace

trať Stříbro–Planá u Mariánských Lázní, pohled na výstavbu protihlukové stěny

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o. »»

Doba realizace

VIII–XI 2010

Finanční objem

11,6 mil. Kč

Cíl

výstavba protihlukových stěn

Technický popis

zemní práce, založení protihlukových stěn (patky, stěny včetně izolací, piloty), osazení železobetonových a ocelových sloupů, osazení železobetonových, plastových, skleněných protihlukových panelů, zahradní práce