MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Optimalizace trati Bubeneč–Kralupy nad Vltavou – nástupištní a přístupová římsa v Úholičkách

Fotodokumentace

pohled na novou nástupištní římsu v Úholičkáchnástupištní římsa v Úholičkách, průběh bednících pracínástupištní římsa v Úholičkách, podpůrná konstrukce bednění

Investor

České dráhy, a. s. »»

Doba realizace

IX 2002–X 2003

Finanční objem

6,1 mil. Kč

Cíl

realizace nového řešení nástupiště na zastávce

Technický popis

rekonstrukce opěrné zdi z kamenné konstrukce na železobetonovou, včetně provedení rampy pro pěší pro vstup na nástupiště