MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem – nástupiště a opěrná zeď

Fotodokumentace

opěrná zeď v Ústí nad Labem, dokončené díloopěrná zeď v Ústí nad Labem, původní stavopěrná zeď v Ústí nad Labem, bednění nové římsyopěrná zeď v Ústí n. L. – montáž bednění, výztuže nové římsy a roznášecí deskyopěrná zeď v Ústí n. L. – montáž bednění, výztuže nové římsy a roznášecí desky

Investoři

SŽDC, s. o. »»

České dráhy, a. s. »»

Doba realizace

III–XII 2007

Finanční objem

15,9 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce nástupiště a opěrné zdi

Technický popis

demontáž starého nástupiště, výstavba nového nástupiště typ SUDOP s úpravou pro slepce, osazení informačních tabulí; přezdění a vyspárování kamenné zdi, odstranění stávající římsy, betonáž nové železobetonové římsy včetně roznášecí desky nad rubem zdi, výměna zábradlí, izolace roznášecí desky a římsy