MOSTNÍ STAVBY, OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ A PROTIHLUKOVÉ ZDI

Modernizace trati Hrobce–Hněvice – opěrná zeď v Židovicích

Fotodokumentace

nová opěrná zeď v Židovicích

Investor

České dráhy, a. s., Stavební správa Praha »»

Doba realizace

XII 1996–V 1997

Finanční objem

13,0 mil. Kč

Cíl

vybudování zdi na ochranu trati před padajícími kameny z přilehlého svahu

Technický popis

Do prefabrikovaných zapuštěných patek byly osazeny stojiny HEB a do prostoru mezi stojinami se vsunuly betonové pražce.