Hydroizolace

hydroizolace
hydroizolace
MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

Užívají se k izolaci proti stékající i tlakové vodě a zemní vlhkosti.

Izolační vrstvu tvoří pásy z modifikovaného asfaltu min. tloušťky 4 mm a to v jedné nebo ve dvou vrstvách.

Pásy se buď celoplošně natavují, nebo volně pokládají na připravený povrch.

V případě celoplošně natavených pásů se povrch upravuje penetračním nátěrem (na bázi asfaltu i epoxidových pryskyřic) a případným brokováním. Volně položené asfaltové pásy (plovoucí) se pokládají na zhutněnou přesypávku opatřenou geotextilií s příslušnou gramáží.

Schválené systémy pásových izolací zahrnují jednopásové i dvoupásové provedení.

Asfaltové pásy je třeba chránit měkkou ochrannou vrstvou z geotextilie, která může být kombinována s tvrdou ochrannou vrstvou z betonové mazaniny.

STĚRKOVÉ IZOLACE

Užívají se k izolaci proti stékající vodě a zemní vlhkosti.

Mohou být na bázi asfaltodehtové, epoxidové, polyuretanové nebo cementové.

Nejrozšířenější jsou dvoukomponentní epoxidové a polyuretanové pryskyřice. Nanášejí se stěrkou na předem připravený povrch – obrokovaný, opatřený adhezním nátěrem se vsypem z křemičitého písku. Vlastní izolační vrstva se nanáší v nominální tloušťce cca. 5 mm. Během nanášení se hmota válečkuje jehlovým válečkem a je celoplošně opatřena vsypem z křemičitého písku. V některých případech se na vlastní izolační vrstvu aplikuje ještě uzavírací nátěr. Tloušťka nanášených vrstev se průběžně kontroluje zubovou měrkou.

Výhodou epoxidových a polyuretanových stěrkových izolací je vysoká mechanická pevnost, odolnost proti nárazům, elasticita a vysoká přilnavost. Jejich vlastnosti je umožňují použít jako přímopochozí izolační systém.