Politika

INTEGROVANÁ POLITIKA SMQ, EMS A BOZP

SPOLEČNOSTI N+N – KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O.

Veškeré činnosti, které provádíme, jsou začleněny do systému splňující požadavky ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001.

Předmětem činnosti společnosti je:
Výstavba a rekonstrukce bytových, občanských, inženýrských a průmyslových staveb, výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací, kolejových a  mostních objektů, zřizování bezstykové koleje, provádění izolací proti vodě a provádění statického zajištění staveb a provozování drážní dopravy.

Základní prioritou v oblasti managementu je trvalé zlepšování úspěšnosti společnosti, plnění potřeb a očekávání zákazníků a všech zainteresovaných stran, rozvoj zaměstnanců a zajišťování zdrojů pro realizaci procesů vytvářejících hodnotu a zdrojů pro systém integrovaného řízení.

Tato integrovaná politika slouží jako rámec pro plnění záměru zlepšovat výkonnost organizace.

Pro realizaci integrované politiky byly stanoveny tyto základní principy:

  • Poznání potřeb a požadavků zákazníka a jejich prioritní uplatňování ve smluvních vztazích.
  • Plnění všech zákonných předpisů.
  • Zjišťování a odstraňování zjištěných nedostatků, nebezpečí a rizik, včetně realizace opatření k jejich prevenci.
  • Sledování rozvoje nových procesů a výrobků a jejich zavádění do výroby, projednání a aktivní zapojení zaměstnanců do procesů zlepšujících kvalitu a životní prostředí a bezpečnost práce.
  • Zabezpečování kvalifikace zaměstnanců v souladu s potřebami společnosti a ke zvýšení odpovědnosti zaměstnanců k životnímu prostředí a k bezpečnosti na pracovišti.
  • Průběžná obnova a modernizace výrobních zařízení.
  • Usilování o neustálé zlepšování v oblasti kvality, BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

V Litoměřicích dne 21. 2. 2021

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.