Cyklistická stezka Litoměřice–Třeboutice

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX–XII 2003

FINANČNÍ OBJEM

6,1 mil. Kč

CÍL

novostavba cyklistické stezky

TECHNICKÝ POPIS

Zhotovení 2,2 km dlouhého úseku cyklostezky, v rámci vybudování cyklostezky byly zprůchodněny a zkultivovány pozemky, které v minulosti sloužily jako skládka nebo byly poničeny povodní, zřízení oplocení TSM a vojenského cvičiště.