Cyklistická stezka Litoměřice–Třeboutice

cyklistická stezka Litoměřice–Třeboutice, dokončené dílo
INVESTOR
DOBA REALIZACE

VIII–X 2007

FINANČNÍ OBJEM

5,5 mil. Kč

CÍL

vybudování II. etapy cyklostezky

TECHNICKÝ POPIS

rozsáhlé zemní práce v místech budoucí trasy, zřízení štěrkových plání a následných živičných krytů cyklostezky, zpevnění břehu Labe zatravňovacími rohožemi, parkové úpravy v okolí cyklostezky