Cyklistická stezka v Nymburce

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX–XI 2007

FINANČNÍ OBJEM

4,45 mil. Kč

CÍL

vybudování I. etapy cyklostezky na levém břehu Labe

TECHNICKÝ POPIS

odtěžení stávající nevhodné geologie v trase cyklostezky a její náhrada novými štěrkovými vrstvami, vytvoření dešťového kanalizačního systému, pokládka přídlažby a obrubníků, vytvoření nosných štěrkových vrstev komunikace, pokládka živičného souvrství, osazení dopravních značek, terénní úpravy krajnic