Hřensko – lávky pro pěší přes řeku Kamenici v centrální části obce

INVESTOR
DOBA REALIZACE

XI 2010–VI 2011

FINANČNÍ OBJEM

5,7 mil. Kč

CÍL

výroba a instalace nových ocelových lávek

TECHNICKÝ POPIS

vypracování projektové dokumentace, nové železobetonové úložné prahy včetně sanace stávajících nábřežních zdí, výroba a osazení 4 ks ocelových lávek s dřevěnými podlahami a napojení na místní komunikace