Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Turnov – Liberec

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VII. 2015 – III. 2016

FINANČNÍ OBJEM

56,7 mil. Kč

CÍL

Rekonstrukce trati v TÚ Turnov – Liberec.

TECHNICKÝ POPIS

Rekonstrukce nástupišť v žst. Sedlejovice a Hodkovice n.M., rekonstrukce podchodu Hodkovice n.M., rekonstrukce železničního svršku, zřízení bezstykové koleje, výměna kolejnicových pasů, čištění štěrkového lože, úprava GPK, výstavba opěrných zdí v TÚ Sychrov – Hodkovice n.M., Hodkovice n.M.-Rychnov u Jablonce n.N.. Rekonstrukce mostu 137,358 trati Stará Paka-Liberec.