Oprava nástupišť a SK v žst. Hvězdonice

oprava kolejí žst. Hvězdonice
INVESTOR
DOBA REALIZACE

X. – XI. 2016

FINANČNÍ OBJEM

2,9 mil. Kč

CÍL

oprava nástupiště a Sk v žst. Hvězdonice

TECHNICKÝ POPIS

Odstranění stávajícího kolejového lože, úprava, souvislé doplnění kolejového lože, výměna pražců, demontáž a montáž kolejového roštu, dělení kolejnic kyslíkem tv. S49, zřízení kolejového styku, výměna podkladnice, upevnění a podložky, úprava GPK, svařování kolejnic termitem, výměna podkladnice ve výhybce, oprava nástupiště, odstranění plevelů.