Rekonstrukce geometrické polohy koleje v trati Bakov nad Jizerou–Česká Lípa (I.–IV. stavba)

INVESTOR
DOBA REALIZACE

V 2004–VI 2006

FINANČNÍ OBJEM

35,0 mil. Kč

CÍL

kompletní přestavba trati Bakov–Česká Lípa včetně úpravy geometrické polohy koleje, zemního tělesa a vybudování bezstykové koleje

TECHNICKÝ POPIS

souvislá výměna betonových pražců strojem SUM 1000 CS, zřízení bezstykové koleje, úprava geometrické polohy koleje, doštěrkování a oprava železničních přejezdů