Oprava kolejí č. 201, 203 v žst. Beroun seř. n.

žst. Beroun, nový stav po opravě
INVESTOR
DOBA REALIZACE

XI – XII 2014

FINANČNÍ OBJEM

13,7 mil. Kč

CÍL

oprava železničního svršku

TECHNICKÝ POPIS

souvislá výměna kolejových polí vč. výměny kolejového lože, výměna výhybkových pražců, podkladnic, úprava GPK kolejí a výhybek, úprava stezek, svařování do bezstykové koleje, navaření srdcovek a jazyků