Výstavba kolejové váhy v areálu Cukrovaru Dobrovice

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VIII–X 2011

FINANČNÍ OBJEM

2,9 mil. Kč

CÍL

výstavba kolejové dráhy

TECHNICKÝ POPIS

demontáž koleje, vybourání staré železobetonové desky váhy, zřízení základů pomocí mikropilotů, zřízení nové monolitické železobetonové desky, izolace desky a váhy, montáž kolejové váhy a koleje