Oprava železničního svršku a spodku na trati Děčín východ–Benešov nad Ploučnicí

INVESTOR
DOBA REALIZACE

XII 2010–VI 2012

FINANČNÍ OBJEM

15,0 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce železničního svršku a spodku a oprava mostních objektů a propustů

TECHNICKÝ POPIS

sanace koleje, oprava nástupiště, oprava a zřízení nového odvodnění železničního spodku, výstavba gabionových zdí, práce na zabezpečovacím zařízení, svařování a zřízení bezstykové koleje, úprava geometrické polohy koleje

pročištění propustů od naplavenin, dláždění koryt a kuželů kamennou dlažbou, sanace spodní stavby a betonových konstrukcí, injektáže a statické zajištění zdiva, hydroizolace, výroba a osazení nového zábradlí