Rekonstrukce železničního svršku na mostě v km 2,089 trati Děčín–Jedlová

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VIII–X 2013

FINANČNÍ OBJEM

9,2 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce železničního svršku na mostě v Děčíně přes Labe

TECHNICKÝ POPIS

odstranění montáž syntetické bezešvé izolace na ocelových nosných konstrukcí; montáž dvoupásové izolace na klenbách mostu; vytržení kolejového roštu; zřízení železničního spodku; zřízení štěrkového lože; pokládka kolejového roštu; úprava GPK; svařování do bezstykové koleje