TSO výhybek a oprava výhybek po MÚ v žst. Liběchov

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VI–XI 2012

FINANČNÍ OBJEM

9,1 mil. Kč

CÍL

těžká střední oprava výhybky a dvojité kolejové spojky po nehodě

TECHNICKÝ POPIS

vytržení výhybky; demontáž a montáž výhybky na roštu; pokládka výhybky; výměna pražců u přípojných polí; výměna štěrkového lože; svaření výhybky do BK; navařování, broušení kolejnic a výměna VP svorníků; směrová a výšková úprava koleje