Přeložka trati v km 16,7–18,4 Mladá Boleslav–Na Slovance

Realizováno N+N
INVESTOR
DOBA REALIZACE

VII 2002–XII 2003

FINANČNÍ OBJEM

8,0 mil. Kč

CÍL

likvidace stávajícího kolejového rozvětvení a vybudování nového napojení v rámci akce „Rekonstrukce žst. Mladá Boleslav”

TECHNICKÝ POPIS

SO 400.31: vytržení a odvoz 2360 m kolejových polí a 18 ks výhybek a vytěžení a odvoz 5000 m3 štěrkového lože v žst. Mladá Boleslav-město; SO 400.6: vytržení a odvoz 740 m kolejových polí a 2 ks výhybek a vytěžení a odvoz 1360 m3 štěrkového lože na vlečce Škoda Auto; SO 110.5: zřízení železničního spodku pro provizorní spojku, zemní práce; SO 120.5: zřízení provizorní kolejové spojky, tj. zřízení 815 m3 kolejového lože, pokládka 2 ks výhybek a 235 m koleje. Úprava geometrické polohy koleje.