Oprava trati Praha Radotín – Odb. Tunel; odjezdová kolej

INVESTOR
DOBA REALIZACE

V 2013

FINANČNÍ OBJEM

2,5 mil. Kč

CÍL

oprava koleje

TECHNICKÝ POPIS

souvislá výměna pražců; výměna kolejnic; zřízení bezstykové koleje; úprava GPK