Těžká střední oprava 1. traťové koleje Řehlovice–Trmice

1. traťová kolej Řehlovice–Trmice, výměna kolejnic
INVESTOR
DOBA REALIZACE

III–IV 2005

FINANČNÍ OBJEM

15,0 mil. Kč

CÍL

celková rekonstrukce kolejového lože a výměna bočně ojetých kolejnic včetně zřízení bezstykové koleje

TECHNICKÝ POPIS

strojní čištění kolejového lože, souvislá výměna kolejnic, pražců a upevňovadel, úprava geometrické polohy koleje, zřízení bezstykové koleje, úprava štěrkového lože do profilu