Optimalizace trati Bubeneč–Kralupy nad Vltavou – rekonstrukce výhybek č. 1–5 (Roztoky, pražské zhlaví)

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VIII–XII 2001

FINANČNÍ OBJEM

20,0 mil. Kč

CÍL

zbudování nového kolejového spojení na 1. železničním koridoru na pražském zhlaví v žst. Roztoky

TECHNICKÝ POPIS

kompletní rekonstrukce zhlaví novým materiálem – 5 ks výhybek 1:14-760 na betonových pražcích včetně příslušných přípojných kolejových polí