RYKO a.s., rozšíření kolejiště – vlečka II.

INVESTOR
DOBA REALIZACE

I–IV 2013

FINANČNÍ OBJEM

7,0 mil. Kč

CÍL

rozšíření kolejiště vlečky v areálu RYKO, a.s.

TECHNICKÝ POPIS

zřízení štěrkové pláně 1850 m3; pokládka kolejí 1600 m; montáž a pokládka výhybek 6 ks; úprava GPK; svařování; úprava lože do profilu; montáž kolejí 500 m; zaštěrkování kolejiště 2000 t