Oprava železničního svršku a spodku na trati Lysá nad Labem–Ústí nad Labem západ

INVESTOR
DOBA REALIZACE

XI 2010–VI 2012

FINANČNÍ OBJEM

6,1 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce železničního svršku a spodku

TECHNICKÝ POPIS

odstranění nánosů na pražcích a stezkách, čištění kolejového lože, úprava směrového a výškového uspořádání koleje, úprava stezek, oprava kamenného příkopu, odvodnění, čištění příkopů, krytí kabelů a údržba elektrické výstroje