Rekonstrukce koleje Šluknov–Dolní Poustevna

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VII–IX 2010

FINANČNÍ OBJEM

30,5 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce koleje

TECHNICKÝ POPIS

rekonstrukce kolejového svršku 2331 m (5 úseků), včetně zřízení bezstykové koleje, odvodnění pláně 200 m, oprava dvou živičných přejezdů, oprava mostu v žst. Lipová u Šenova, rozšíření železničního tělesa pomocí pražcových rovnanin