Oprava železničního svršku a spodku na trati Ústí nad Labem–Děčín

INVESTOR
DOBA REALIZACE

XI 2010–VI 2012

FINANČNÍ OBJEM

17,9 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce železničního svršku a spodu a oprava mostních objektů po povodni

TECHNICKÝ POPIS

Práce na železničním svršku a spodku: čištění kolejového lože od naplavenin, výměna kolejového lože, trhání kolejových polí a pokládka nových, oprava a zřízení odvodnění železničního spodku, svařování a zřízení bezstykové koleje a úprava geometrické polohy koleje, oprava přejezdových konstrukcí a zařízení.

Práce na mostních objektech a propustech: pročištění propustů od naplavenin, odláždění koryt a kuželů kamennou dlažbou, sanace spodní stavby a betonových povrchů, dodatečné stažení konstrukcí, injektáže, statické zajištění zdiva, hydroizolace, výroba a osazení nového zábradlí.