Oprava přejezdových konstrukcí v obvodu ST ULTM

Realizováno N+N
INVESTOR
DOBA REALIZACE

VI 2012–XII 2012

FINANČNÍ OBJEM

11,4 mil. Kč

CÍL

oprava přejezdů v obvodu Správy tratí ústecko-litoměřické

TECHNICKÝ POPIS

odstranění stávajících přejezdových konstrukcí, odtěžení a zřízení nového štěrkového lože, montáž kolejových roštů, úprava geometrické polohy koleje, svařování kolejnic, montáž přejezdových konstrukcí STRAIL, UNIS, přejezdových panelů ChT, zřízení asfaltových povrchů v místě přejezdů a v jejich okolí