Modernizace výhybkových jednotek a staniční koleje v žst. Ústí nad Labem Střekov (zhlaví III)

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IV–V 1992

FINANČNÍ OBJEM

19,0 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce liché skupiny výhybek (6 ks) včetně pročištění štěrkového lože + těžká oprava 3. staniční koleje

TECHNICKÝ POPIS

skupina šesti výhybek byla nahrazena inventárními kolejovými poli. Poté byl celý úsek pod výhybkami včetně přilehlé staniční koleje pročištěn strojní čističkou SČP 600

První akce firmy.