Těžká střední oprava výhybky č. 52 a související úpravy dvojité kolejové spojky v žst. Ústí nad Labem Střekov

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IV 2008

FINANČNÍ OBJEM

7,35 mil. Kč

CÍL

montáž nové křižovatkové výhybky na roštu, vytržení křižovatkové výhybky, úprava štěrkové pláně, pokládka výhybky, výměna pražců v okolních výhybkách, směrová a výšková úprava dvojité kolejové spojky a přilehlých výhybek, vevaření výhybky do bezstykové koleje

TECHNICKÝ POPIS

výměna betonových pražců v délce 656 m, strojní čištění štěrkového lože, zřízení bezstykové koleje, vyčištění příkopů