Regenerace panelového sídliště Družba v Litoměřicích

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IV–VIII 2006

FINANČNÍ OBJEM

12,9 mil. Kč

CÍL

zlepšení životního prostředí na sídlištním celku

TECHNICKÝ POPIS

zemní, výkopové a bourací práce včetně úpravy nivelety, rekonstrukce krytů komunikací z živic a zámkové dlažby, včetně podkladních vrstev, sanace betonových ploch, včetně systému vodotěsné izolace a litých asfaltů, výsadba zeleně v okolí obchodního centra, oprava dětského sportovního hřiště