Provedení oprav komunikací na Kocandě v Litoměřicích

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VII–VIII 2004

FINANČNÍ OBJEM

6,7 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce cca 1 km dlouhé městské komunikace včetně přilehlých chodníků a bezpečnostních opatření před 6. základní školou

TECHNICKÝ POPIS

rekonstrukce místních komunikací na sídlišti Kocanda v Litoměřicích, rekonstrukce chodníků, sadové úpravy, zřízení prvního světelného přechodu v ČR