Modernizace trati v úseku Hrobce–Hněvice – rekonstrukce děčínského zhlaví

rekonstrukce děčínského zhlaví v žst. Hněvice, pohled na kolejové rozvětvení na mostě (firma N+N realizovala oba objekty)
INVESTOR
DOBA REALIZACE

2000

FINANČNÍ OBJEM

19,0 mil. Kč

CÍL

zbudování nového kolejového rozvětvení na 1. železničním koridoru na děčínském zhlaví v žst. Hněvice

TECHNICKÝ POPIS

kompletní rekonstrukce zhlaví novým materiálem – výhybky na betonových pražcích včetně příslušných přípojných kolejových polí