Rekonstrukce mostu Chomutov

INVESTOR

Statutární město Chomutov

DOBA REALIZACE

V. – VIII. 2019

FINANČNÍ OBJEM

7,4 mil. Kč

CÍL

Demolice stávajícího mostu v havarijním stavu a výstavba nového mostu.

TECHNICKÝ POPIS

.