Rekonstrukce mostu O. Scheinpflugové ve Slaném

INVESTOR

Město Slaný

DOBA REALIZACE

IV. – X. 2018

FINANČNÍ OBJEM

6,7 mil. Kč

CÍL

Rekonstrukce kamenného klenbového mostu.

TECHNICKÝ POPIS

.