Oprava tenisových kurtů po povodni v červnu 2013

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX 2013

FINANČNÍ OBJEM

1,6 mil. Kč

CÍL

oprava tenisových kurtů po povodni

TECHNICKÝ POPIS

odstranění naplavenin na dvorcích; odvoz přebytečného materiálu; vyrovnání podloží; zřízení podkladního betonu; zhotovení antukového krytu; osazení plotu u dvorce; opěrné ploty a sítě; oprava a montáž dřevěného altánu; rekonstrukce sprch a šaten