Těžká střední oprava traťové koleje na trati Obrnice–České Zlatníky

INVESTOR
DOBA REALIZACE

V–VI 2010

FINANČNÍ OBJEM

9,5 mil. Kč

CÍL

oprava koleje v km 233,280–234,785

TECHNICKÝ POPIS

trhání, bagrování a pokládka 200 m koleje, souvislé strojní čištění 1200 m koleje, oprava přejezdu, úprava geometrické polohy koleje, svařování do bezstykové koleje, vybudování gabionové opěrné zdi, odtěžení a zřízení banketů