Těžká střední oprava výhybek č. 9, 12, 15, 18, 19, 21 v žst. Louny

INVESTOR
DOBA REALIZACE

X 2010

FINANČNÍ OBJEM

8,1 mil. Kč

CÍL

oprava výhybek v žst. Louny

TECHNICKÝ POPIS

vytržení 6 ks výhybek, regenerace výhybek a přípojů, výměna kolejnic a drobných upevňovadel, zřízení bezstykové koleje, úprava stezek banketů