Výstavba administrativně-skladového centra firmy v Nerudově ulici v Litoměřicích

INVESTOR

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

DOBA REALIZACE

II 2005–III 2006

FINANČNÍ OBJEM

18,0 mil. Kč

CÍL

výstavba nového moderního polyfunkčního centra společnosti

TECHNICKÝ POPIS

kompletní výstavba ASC – cihelné zdivo, vodorovné i svislé konstrukce porotherm, železobetonový průvlak, 1200 m2 užitné plochy, třípodlažní budova