Realizace přestavby stávající kovárny na halu běžných oprav železničních kolejových vozidel v Děčíně

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IV–VIII 2008

FINANČNÍ OBJEM

10,45 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce haly a přístavba haly

TECHNICKÝ POPIS

rekonstrukce původní železobetonové skeletové haly, přístavba nové ocelové haly a adaptace celého komplexu na halu běžných oprav železničních kolejových vozidel; zhotovení železničního svršku uvnitř komplexu včetně montážních a prohlížecích jam