Sanace izolací a souvislých vrstev stropů podzemních podlaží sídla VÚSC Ústeckého kraje (I.–IV. etapa) a sanace teras budovy „B”

INVESTOR
DOBA REALIZACE

X 2002–XI 2006

FINANČNÍ OBJEM

30,5 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce nevyhovujícího hydroizolačního systému

TECHNICKÝ POPIS

Demontáž a odvoz všech stávajících konstrukčních vrstev, očištění, sanace a zesílení železobetonové desky, nanesení pojistné hydroizolační vrstvy WATERSEAL, provedení betonových vrstev a aplikace hydroizolační vrstvy INTEGRITANK, zpětné položení očištěné dlažby a montáž městského mobiliáře, demontáž, rekonstrukce a montáž veřejného osvětlení, zabudování odvodňovacích prvků.