Rekonstrukce komunikací v Libochovicích

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IV–X 2006

FINANČNÍ OBJEM

6,1 mil. Kč

CÍL

kompletní úprava městských komunikací a chodníků

TECHNICKÝ POPIS

likvidace rozbitého živičného povrchu včetně podkladních vrstev, zřízení nových podkladních vrstev, pokládka zámkové dlažby, výměna veřejného osvětlení