Rekonstrukce místních komunikací, zlepšení infrastruktury obce Černěves

INVESTOR
DOBA REALIZACE

VII 2012–XI 2012

FINANČNÍ OBJEM

4,5 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce komunikací v obci

TECHNICKÝ POPIS

bourání stávajících betonových chodníků a asfaltové vozovky; provedení nového VO a rozhlasu; zhotovení nosných a ložných vrstev ze štěrkodrti; pokládka nových obrubníků a zámkové dlažby chodníků; provedení nového živičného krytu vozovky; sadové úpravy podél komunikace; dodávka a montáž 2 autobusových přístřešků včetně ploch; dodávka a instalace laviček a košů