Rekonstrukce podchodu v ul. Vladimírská, Louny

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX – XI 2016

FINANČNÍ OBJEM

4,8 mil. Kč

CÍL

oprava stávajícího železobetonového silničního mostu přes komunikaci – cesta pro pěší

TECHNICKÝ POPIS

rozebrání stávajících základů, odbourání stávajících říms, zemní práce, montáž nové železobetonové opěry, montáž nové nosné konstrukce a říms, izolace, zásypy, repasování zábradlí, sanování křídel, pokládka dlažby a vozovky