Rekonstrukce schodů k řece Ohři

schody k řece Ohři v Lounech, dokončené dílo
INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX–X 2007

FINANČNÍ OBJEM

1,95 mil. Kč

CÍL

rekonstrukce schodů a přilehlého okolí

TECHNICKÝ POPIS

vybourání stávajícího dlážděného schodiště, odstranění narušené opěrné zdi přilehlého parku, stavba nového žulového schodiště, stavba opěrné opukové zdi, zhotovení nového veřejného osvětlení, rekonstrukce okolních parkových ploch