Rekonstrukce trati Bečov—Karlovy Vary dol. km 49,820–50,200 SVP+BK; km 37,000–37,500

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IV–V 2012

FINANČNÍ OBJEM

4,6 mil. Kč

CÍL

souvislá výměna pražců a zřízení bezstykové koleje

TECHNICKÝ POPIS

souvislá výměna pražců; souvislá výměna kolejnic; čištění kolejového lože; úprava stezek; svaření koleje; úprava směrového a výškového uspořádání koleje; montáž úrovňového nástupiště typu Tischer