Statické zajištění komunikace I/20 v obci Chocenice

INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX 2012–XI 2012

FINANČNÍ OBJEM

3,4 mil. Kč

CÍL

statické zajištění komunikace pomocí nové opěrné zdi

TECHNICKÝ POPIS

výkop pro založení opěrné zdi a potrubí dešťové kanalizace, provedení tížné železobetonové zdi s obkladem z lomového kamene a železobetonovou římsou; provedení gabionové zdi s železobetonovou římsou; položení nové kanalizace vč. revizních šachet a vpustí; výroba a montáž zábradlí