Oprava paprsků točny DHV Lužná u Rakovníka

INVESTOR

České dráhy a.s.

DOBA REALIZACE

XII. 2017

FINANČNÍ OBJEM

5,0 mil. Kč

CÍL

Kompletní rekonstrukce kolejového roštu paprsků točny.

TECHNICKÝ POPIS

.