Těžká střední oprava 2. traťové koleje a související výměna pražců na trati Ohníč–Světec

opravená kolej na trati Ohníč–Světec
INVESTOR
DOBA REALIZACE

IX–XII 2007

FINANČNÍ OBJEM

7,99 mil. Kč

CÍL

oprava koleje a související výměna pražců

TECHNICKÝ POPIS

výměna betonových pražců v délce 656 m, strojní čištění štěrkového lože, zřízení bezstykové koleje, vyčištění příkopů